درباره ما

باور عمومي اين است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادي است، در حالي که اين امر، واقعيت ندارد. تیارا مارکت  معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگي نمي‌کند، تنها هدف کسب و کارما هم، کسب سود نيست. بنابراين، کسب و کارما هم داراي اهداف اقتصادي است  و هم اهداف  اجتماعی .ما در تیارا مارکت بدنبال ایجاد فضای کسب و کار مطمعن و آسان برای ارایه و فروش خدمات و کالای  شما نیز هستیم .

با تیارا مارکت در مزرعه خودتان کشاورزی کنید .

تیارا مارکت ، مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان .