خریداران محترم کالا و خدمات می توانند در صورت عدم امکان پرداخت از طریق سامانه به دو شکل اقدام نمایند .

1- کارت به کارت یا واریز اینترنتی به حساب  و اعلام 4 شماره آخر کارت به شرکت .

2- واریز از طریق مراجعه به بانک و اعلام یا ارسال فیش واریزی به شرکت .

شماره های شرکت : پیش شماره 021 - 88745965- 88523624- 88748903

یک - شماره کارت بانک ملت 

6104-3376-7349-2433  به نام محمدتقی بابایی

دو- شماره حساب  جاری بانک ملت 

72343844 به نام محمدتقی بابایی 

سه - شماره حساب بانک ملت 

184011924593 به نام محمدتقی بابایی 

چهار - شماره شبا بانک ملت 

IR44-0120-0000-0000-0072-3438-44  به نام محمدتقی بابایی